Hent kataloget

Teambuilding

Undervisningsplan

Vælg muligheder efter behov! Se nedenfor!

Indledning
Velkomst – Virksomhedens idégrundlag og målsætning – Definitioner – Det gode og det dårlige team – Fremlæggelse af samspilsanalyse.

Teambuildingstadier eller faglige roller i teamet

Det uudviklede team – Det eksperimenterende team – Teamet konsoli-derer sig – Det modne team – Vort team og dets udviklingsfaser – Hvor står vi nu? – Udviklingsområder? – Afrapportering eller Øvelse om hvordan deltagerne opfatter deres tilhørsforhold.

Det effektive team

Fælles mål – Visualisering – Synergi: 2+2=5 – Anvendelse af ressource-personer – Tillid – Afvejning af fakta, følelser og forskellige holdninger – Konsensus – Samarbejde under vanskelige forhold eller Hvad er vores formål og mål - og hvad betyder de(t) i praksis?

 Motivation og opfattelsen af normer i teamet

Hvad motiverer dig på jobbet? – Motivationsfaktorer – Motivation, ledelse og samarbejde i en fast struktur – Opgaveløsning og kommunikations-øvelse – Konflikthåndtering - Hvilke formelle/uformelle normer er hensigts-mæssige, og hvilke vil vi nedtone?

Fra idé til færdigt produkt

Teamopgave: Planlægning – Organisering – Gennemførelse – Kontrol – Øvelse med procesanalyse og vigtige paralleller til teamets hverdag

Afspejling af en organisation

Hvordan gør vi hos os? – Brainstorm og synliggørelse af vigtige udviklings-spørgsmål – Afrapportering – Teamanalyse der afklarer hvordan teamet fungerer, er en mulighed - Hvad viser den os?

Teamets stærke og svage sider - trusler og muligheder

Bevidstgørelse og indbyrdes kontakt herom i teamet.

Relationer i teamet - den enkeltes ressourcer

Sociogram – Værdsætter/kunne godt undvære.

Udviklingsområder for teamet

Hvad kan vi gøre? Hvad vil vi gøre? Med input fra både team­medlemmer, ledelse og konsulent.

Afslutning

Hvordan kan teamet arbejde videre? – Konkrete handlingsplaner aftales. Hvem gør hvad og hvornår?


Tryk her for at printe denne side

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside Modtag nyt om kurser og tilbud direkte i din indbakke