Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Komma - kom her!

De små tegns store betydning.

Kort og godt

Gennemgang af seks gamle og en ny kommaregel - Kommagrammatik - Led- og helsætninger - Kryds og bolle - Genveje - Hvorfor droppe kommaer foran ledsætninger? - Praktiske eksempler - Mange øvelser, gerne med egne tekster.

Datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30:
27. marts 2019, eller efter aftale.
19. september 2019 eller efter aftale

Kursusafgift: 3.250 kr. + moms.

Tjek dine kommaer hos Dansk Sprognævn!

Mål og målgruppe

Mål: At lære deltagerne om kommaregler så meningen af det skrevne indhold træder tydeligt frem!
Målgruppen er alle som skriver, fx rapporter, breve, referater, tilbud eller foretager sprogrevision.Også for korrespondenter, sagsbehandlere, chefer, rådgivere, sekretærer og konsulenter.

Undervisningsplan

De små tegns store betydning
Hvorfor lære komma? - Forskellen mellem det nye og de gamle systemer – For få og for mange kommaer er lige galt - Påvirkes virksomhedens image af forkert tegnsætning?

Kommagrammatik
Få de rigtige forudsætninger for at lære at sætte komma. Hvad er en helsætning? - Hvad er en ledsætning? - Hvordan se forskel?

Kommareglerne
Komma mellem helsætninger - Komma foran "men" - Komma i opremsninger - Komma foran ledsætninger – Komma efter ledsætninger - Komma ved forklarende og præciserende tilføjelser - Komma ved parentetiske ledsætninger - Komma omkring parentetiske tilføjelser eller navnetillæg.
Hertil kommer hjælpereglerne som fx ikke, nemlig og ekko-reglen.

Hvad lærer du?

  • Kommagrammatik, det vil sige at analysere med kryds og bolle,
  • Forskellen på en hel-sætning og en ledsætning samt andre relevante begreber.
  • Alle de regler som altid har eksisteret.
  • Genveje der gør det hele nemmere.

Hvordan gennemføres kurset?

Korte instruktørindlæg.
Mange individuelle øvelser.
Gruppearbejde, bl.a. på baggrund af egne tekster.
Kort sagt: En øvelsesmættet dag.

Hvad er rammerne for kurset?

En temadag fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
Op til 25 deltagere.
AKTI udleverer kursusbilag til alle emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

Lyst til – og behov for at få det lært.
Medbring en typisk tekst fra din dagligdag – gerne uden kommaer, men ingen betingelse.
Teksten skal kun udgøre en tætskrevet A4-side.
Det er en fordel at have gennemgået kurset Grammatik – tak! inden komma-kurset, men dog ingen betingelse.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Test din sprogviden Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test
AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside