Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Notat- og referatteknik

Kort & godt

Hvordan få brugbare notate? - Notatteknik - Betydningen af korrekt ordvalg - Citere? - Nutid/datid? - Mødereferat - Referentens pligter før, under og efter mødet.

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30:
13. - 14. marts 2019, Farum
29. - 30. august 2019, Farum

Kursusafgift: 6.500 kr. + moms.

Hvad er målet med kurset?

At lære at tage korte, præcise notater og at udarbejde et klart, dækkende og læseværdigt referat.

Hvem er målgruppen?

Alle nye mødereferenter. Endvidere alle der ønsker at blive bedre til at gengive telefoniske meddelelser eller få større udbytte af foredrag og undervisning.

Undervisningsplan

Notatet

Hvad er et notat? – Notatets fordele og anvendelse – Fri og bunden hukommelse – Opfattelsesmåder – Forkortelser og symboler.

Systematisk opbygning

Notatteknikkens fem faser – Formulering – Aktivt og passivt ordforråd – Nøgleord – Afsnitsoverskrifter – Afstand mellem afsnittene – Inddeling af notatpapiret.

Fra notat til referat

Referatet skal være situationsbestemt og målrettet – Notatet som grundlag for det gode referat – Mønstermetoden.

Formulering

Hvilke forhold påvirker tonen i et referat? – Subjektiv eller objektiv gengivelse? Neutrale ord og værdiladede ord – Nutid eller datid? – Direkte eller indirekte tale? – Udeladelser og mulighed for (uønsket) manipulation.

Mødereferatet

Formål, indhold og opbygning – Formelle krav – Hvem skal have referat og hvordan skal det se ud? – Individuel tilbagemelding på eget referat.

Valg af referattype

Total-, punkt- eller konklusionsreferat? – Fordele og ulemper ved de forskellige typer – Referatet som handlingsgrundlag.

Referentens arbejde
Pligter og ansvar i praksis – Før, under og efter mødet – Dagsorden – Ændringer og tilføjelser – Referatets godkendelse.

Hvad lærer du?

  • At bygge referatet logisk op.
  • At skelne mellem væsentligt og uvæsentligt.
  • At uddrage relevante nøgleord.
  • At overveje ordvalget meget nøje i udformning af referatet. Et godt referat skal dække de fremførte synspunkter, ikke ens personlige mening.
  • At håndtere de formelle krav til mødereferater.
Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Test din sprogviden Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test
AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside