Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Personlig planlægning

Tag dig sammen og kom glad hjem!

Kort & godt

Her kigger vi på din tidsanvendelse, tidstyve, prioiteringer og mål. Måske er det dig selv der roder, eller andre der ikke kan planlægge? Mangler du ro og overblik i hverdagen, får du næppe styringen eller får sagt fra. Det kan du nemlig godt - uden at det lugter af arbejdsvægring! Kom og mød andre, få inspiration til nye metoder og vaner. Noget KAN ændres, men det kræver at du finder viljen til at ville!

Kursusafgift: 6.500 kr. + moms

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.
24. - 25. april 2019, Farum
7. - 8. november 2019, Ballerup

Hvad er målet med kurset?

At gennemgå og indøve principper der sikrer en effektiv personlig planlægning. At styrke deltagernes tidsbevidsthed ved at sammenligne sit arbejdsområde med andres. Gennem idé- og erfaringsudveksling at få inspiration og forslag til løsning af tidsproblemer i det daglige arbejde. Deltageren lærer at skabe overblik både på kort og lang sigt, styrke sin tidsbevidsthed og benytte værktøjer til personlig planlægning. Kort sagt: nå mere på kortere tid.

Hvem er målgruppen?

Alle der har mulighed for at planlægge deres arbejde og har behov for at udnytte tiden optimalt.

Undervisningsplan
Registrering og tidsanvendelse

Hvad bruger jeg min tid til? – Daglig registrering af tidsanvendelse på forskellige arbejdsopgaver – Analyse af registreret tidsforbrug.

Find tidsproblemerne

Hvilke tidstyve har jeg ? – Afbrydelseseffekten – Hvordan reducere omfanget af tidstyve?

Selvvurdering

Tidsforbruget på arbejdsmæssige og private gøremål – Hvor kan jeg
sætte ind? – Paretos lov.

Prioritering

Hvordan undgå at alle opgaver bliver til hastesager? – System i opgavetyperne – Hvornår er medarbejderens energi størst? – A- og B-mennesker – Tilrettelæggelse af den enkelte arbejdsdags opgaver.

Effektivitet

Er jeg effektiv nok? – Arbejdsvaner der giver effektivitet.

Mål

Hvorfor mål? – Hvilke områder kan vi sætte os mål for? – Opstilling af personlige, private og arbejdsmæssige mål – Fælles mål for virksomheden og medarbejderen – En virkningsfuld model - Tidsstyringens hjælpemidler - Dagens, ugens, månedens, årets arbejdsopgaver – Forskellige planlægningsværktøjer – Elektronisk tidsstyring – "Budgetplanlægning" af tidsfaktoren – Forskellige opskrifter.

Delegering

Delegering, den underkendte samarbejdsmulighed - Hvordan skal delegering praktiseres ? – Større sammenfattende opgave om: skema-valg, "syltning", prioritering, delegering, samarbejde, kompetence og planlægning af forstyrrelser.

Efter kursus

Hvad kan forhindre at ideer fra kursus omsættes til hverdagen? – Hvordan overvindes disse vanskeligheder? – Viljen til at ville, giver evnen til at kunne.

Tilmelding

Hvad lærer deltagerne?

At få grundig indsigt og træning i de principper der sikrer en effektiv personlig plan-lægning.

At få styrket deres tidsbevidsthed.

At arbejdsvaner og rutiner kan ændres. Ny prioritering, nye indfaldsvinkler og nye mål kan give anderledes og større udfordringer i det daglige og medføre synligt bedre resultater.

Hvordan gennemføres kurset?

- Det er deltagerorienteret, praktisk og værktøjspræget.
- Korte instruktøroplæg.
- Gruppearbejde og individuelle øvelser.
- Debat i plenum.

Hvad er rammerne for kurset?

- To dages eksternatkursus fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
- En instruktør.
- Højst 16 deltagere.
-AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

- Behov for optimal tidsudnyttelse og planlægning.
- Motiveret for at lære noget nyt.
- Åben for erfaringsudveksling og positiv kritik.
- At arbejdet kan planlægges.

Jo mere du gi'r af dig selv om dine gode vaner,
jo mere får du også igen af de andre!

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside