Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Præsentationsteknik I

Direkte feedback du kan bruge til noget

Kort & godt!

Dette kursus holdes kun som virksomhedskursus!

Fokus på PowerPoint-formidling - Hvordan fastholde deltagernes opmærksomhed? - God tone i præsentationen - Hvor mange PowerPoints/minut? - Motivation - Feedback til deltager om hvad han/hun skal fremhæve/nedtone - Hvad er god formidling? - Hvordan undgå at kede sit publuikum?

Honorar for en dag fra kl 9:00 til 16:00 er 17.000 kr. Hertil lægges moms, transport samt evt. ITV og instruktørs hotelophold.

Egnet holdstørrelse: max 8 deltagere.

Her fokuserer vi på formidling ved hjælp af projektoren. For rigtigt anvendt er den jo et superb hjælpemiddel når lokalet er stort nok eller tilhørerne mange. - En del formidlere keder desværre deres publikum fordi de selv bliver opslugt af alt for mange billeder, tekster, lyde og effekter. Præsentatøren blive en biperson i forhold til AV-midlerne.
Men der skal imidlertid kun lidt teori og øvelse til for at genvinde deltagernes opmærk-somhed og udbytte. Kunsten er at finde balancen mellem ’mand’, mål og middel så publikum får det de kommer efter.

Hvad er målet med kurset?

At lære deltagerne at tilpasse præsentationen så budskabet, ikke teknikken, bliver det vigtigste.

Hvem er målgruppen?

Alle der har brug for at præsentere eller holde foredrag ved hjælp af en projektor.

Undervisningsplan
God tone i præsentationen

Hvor mange slides? - Godt og dårligt design af slides - Feedback på egne slides.

Egne præsentationer

Øvelser med egne præsentationer -Grundig feedback fra medkursister og instruktør

Projektoren som AV-middel

Hvornår er projektoren det ideelle AV-middel? - Hensyn til lokale, tilhørere og teknik. - Er der andre AV-midler?

Formålet med præsentationen

Sammenhæng mellem formål og resultat - Hvordan sikrer man at tilhørerne forstår budskabet?

Hvad lærer du?

- At fastholde deltagernes opmærksomhed mens projektoren er i brug.
- At tilpasse projektoren til emne, tid, sted, mål og tilhørere.
- Hvordan du undgår at kede dit publikum.

Hvordan gennemføres kurset?

Alle deltagere gennemfører 2 selvvalgte præsentationer
Korte instruktørindlæg, kun lidt teori
Holdningsdrøftelser.
Feedback til alle om stærke og svage sider ved præsentationerne.

Hvad er rammerne for kurset?

1 dags intensiv træning fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
Fra 3-8 deltagere.
AKTI udleverer kursusbilag til alle emner.


Deltagerforudsætninger

Kurset forudsætter grundlæggende erfaring, svarende til deltagelse i kurset "Stå frem - du kan godt!" samt at deltagerne medbringer 2 korte Power Point-præsentationer på USB-stik eller egen pc. Mere information kommer herom i forbrev.

 

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

 

Det er gult kort at sidde med ved et møde og bare forbløde ... En hold-ning der siger noget om at ledelsen forventer at alle skal deltage fordi alle har et ansvar. For resultater, beslutninger og processer. Så tavshed er ikke guld længere! Erhvervs-mæssigt skal mange ansatte ku' rejse sig op og holde en tale, lede et møde, undervise eller instruere andre. Eller bare kunne forstå kommunikationens mekanismer for at kunne give feedback og udvikle andre.

Heldigvis kan det læres på kurserne i Topmenuen under: 'Mundtlig kommunikation'!

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside