Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Projektet og dig

Viden der nytter i projektarbejdet

Kort & godt

På dette kursus har vi projektetarbejdsformen, set fra medarbej-dernes synsvinkel, som omdrejningspunkt: Hvordan adskiller denne arbejdsform sig fra den almindelige organisation med mål, planer og styring? Hvilke succesfaktorer og faldgruber skal kunne tackles? - Via realistiske projektopgaver planlægger og prioriterer vi gøremålene, holder projektmøder, taler om andres og egen stress-håndtering og megert andet!

Kursusafgift 6.500 kr. + moms

Datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30
25. - 26. september 2019, Ballerup.

Hvad er målet med kurset?

- At deltagerne får en grundlæggende viden om projektarbejdsformen.
- At deltagerne får værktøjer til at overskue og strukturere egen tid og egne opgaver.
- At deltagerne bliver trænet i at håndtere det psykiske arbejdsmiljø der ofte er præget af usikkerhed og stress.

Hvem er målgruppen?

Både erfarne og 'grønne' projektmedarbejdere kan deltage. Hvis du er kastet hovedkuls ind i projekter nogle dage om ugen uden praktisk eller teoretisk viden, så er kurset for dig! Men kurset er også for jer der har gode erfaringer og gode projektledere. Alle er velkomne.For projektmedarbejder, -sekretær eller -koordinator.

Sandt eller falsk?

"Projekter opererer oftest med manglende viden,
i turbulente omgivelser og på vage eller tvetydige

betingelser og forventninger."

Få svar på kursus!

Undervisningsplan

Projektarbejdsformen

Hvad kendetegner et projekt? - Sammenligning med den traditionelle organisation - Åbenhed og uforudsigelighed - Skal vi altid arbejde i projekter?

Planlægning og prioritering af egne opgaver

Projektmål - Planlægning i en kompleks og foranderlig verden - Hvad haster mest, hvad er vigtigst - og hvem afgør det? - Metoder til eget brug

Det psykiske arbejdsmiljø i projektorganisationen

Kompleksitet og midlertidighed - At kende og respektere sin egen rolle i projektet - Forskelle mellem projektdeltagerne som en styrke

Hvad er stress - og hvordan håndterer du det?

Det ydre og det indre pres - Sammenhængen mellem følelser og tanker - Øvelser til eget brug

At give sig selv uden at miste sig selv

Kend dine egne grænser - Respekten for dig selv og for andre - Ydre og indre konflikter - Håndtering af konflikter mellem arbejdsliv og privatliv

Delegering og tillid

Fordele og ulemper ved delegering - Delegering kontra arbejdsfordeling - Tillid og hvad der fremmer og hæmmer den - Motivation af andre

Kommunikation i projektarbejdet

Hvorfor kommunikerer vi? - En- og tovejskommunikation - Mødeteknik - Diskussion, enighed eller konsensus? - Mødelederens og mødedeltagernes opgaver.

Tilmelding

Hvad lærer deltagerne?

- At kende til fordele og ulemper ved projektarbejde og hvordan sammenhængen er mellem målsætning, planlægning og styring.
- At forstå hvordan projektformen påvirker arbejdsklimaet, og hvordan den enkelte deltagers ressourcer indgår i helheden.
- At kunne håndtere stress i hverdagen gennem forståelse af de mekanismer der indgår og praktiske teknikker og øvelser.
- At få indsigt og træning i principper til en effektiv personlig planlægning og prioritering i projekter.
- At delegere og kommunikere bedre i projektarbejdet - og samtidig undgå at drukne sig selv eller andre i information.

Hvordan gennemføres kurset?

Du kommer ikke til at kede dig for her er kun korte oplæg og teoriafsnit fra kursuslederen, der veksler med gruppeøvelser og individuelle øvelser.
Den enkelte deltager og hans/hendes jobsituation kommer i fokus på mange måder i løbet af kurset.
Deltagerne får feedback af både kursuslederen og de øvrige deltagere.
Kurset er praktisk orienteret og værktøjspræget.

Hvad er rammerne for kurset?

2 dages eksternatkursus fra kl. 9.00 til 16.30 begge dage. En kursusleder. Deltagerne får bilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

At deltageren har behov for at vide mere om hvordan man lever i en travl hverdag med mange opgaver og deadlines - i stedet for blot at overleve.
At deltageren er åben for erfaringsudveksling og feedback.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie
Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside