Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Sekretæren i midten

Tværfaglighed

Kort & godt

Sekretærens mange roller · Indsigt i egne stærke og svage sider · Teknikker til kreativitet · Sekretærens påvirkning på egen/andres arbejdsglæde · Sekretæren i midten.

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.
2. - 3. oktober 2019, Ballerup

Kursusafgift: 6.500 kr. + moms

Hvilke fortolkninger har kursustitlen mon?

 

 

Mål

At gøre fremtidens sekretær i stand til selv at udvikle sin stilling som koordinator mellem ledelsen og de øvrige medarbejdere.
At udbygge deltagernes viden om de regler og normer der formelt og uformelt styrer samspillet mellem virksomhedens forskellige grupper.

Hvem er målgruppen?

Sekretærer eller andre der ønsker at udvikle sig selv og deres stilling så de bliver mere effektive i rollen som koordinator og kvalificeret sparringspartner for ledelsen. Sekretærer i midten af organisationen eller medarbejdere der oplever sig midt imellem mange chef- og personalegrupper.

Tilmelding

Undervisningsplan

Sekretærens rolle under forandring
Sekretærfunktionens udvikling: debatoplæg og diskussion – Hvad kræver det at være en god koordinator?

Gruppepsykologi
Formelle og uformelle grupper omkring sekretæren – Regler og normer – Rollefordeling – Marginalposition: hvem, hvad og hvordan.

Klimaudvikling

Bevidste og ubevidste behov – Behov på jobbet – Sammenhæng mellem arbejdsklima og motivation - Sekretæren i midten kan påvirke.

Erfaringsudveksling

Problemer i det daglige arbejde – Nye ideer til inspiration for samarbejdet, nu og i fremtiden.

Sekretærstillingen

Beskrivelse af ansvarsområder, beføjelser og relationer – Stillings- beskrivelser – Fællestræk og forskelle.

Samspil med ledelsen

Generel ledelse – Ledelsesopgaver og udførende opgaver – Hvad karakteriserer den gode leder?

Kreativitet

Den kreative proces – Logik og intuition – Vanetænkning, refleksion og bevidsthed – Kreativitetsteknikker.

Samarbejde

Kreativitet og dine roller i samarbejdet - Om at se mulighederne, udfylde sine roller, producere og leve op til omverdenens krav – Stor opgave med procesanalyse.

Afslutning

Hvad kan vi bruge i daglige arbejdssituationer? –Sammenfatning og afslutning.

- At få kendskab til de roller sekretæren spiller, og hvordan rollerne afhænger af egne og omgivelsernes forventninger.
- Hvordan sekretæren kan påvirke arbejdsklima og arbejdsglæde i hverdagen.
- At få indsigt i egne stærke og svage sider.
- At få teknikker til hvordan kreativitet udvikles og benyttes i hverdagen.

Tilmelding

Hvordan gennemføres kurset?

Det er personligt.
Det er deltagernes muligheder det handler om. Deltageren får lejlighed til at formulere sine egne forventninger til jobbet, til at opstille realistiske mål og til at udarbejde sin personlige udviklingsstrategi.
Teoretiske indlæg veksler med praktiske øvelser, rollespil, gruppearbejder og debat i plenum.
Styret erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Hvad er rammerne for kurset?

To dages eksternatkursus. Fra kl. 09.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

At deltageren er motiveret for en konstruktiv erfaringsudveksling med kolleger fra andre virksomheder.
At deltageren er åben over for at lære noget nyt.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie

Styr på kommaerne?

Mange drysser dem tilfældigt ud over teksterne - til stor gene for læserne.
For vi har svært ved at læse en tekst flydende når kommaerne står pudsige steder.

Hvorfor ikke få det lært - hos AKTI?

Vi holder kurset to gange om året.
Endda med gennemførselsgaranti
hvilket betyder at hvis du er den eneste der tilmelder dig, holder vi kurset kun for dig. Ikke på hotel, men i AKTIs lokaler i Farum
.

Læs mere om kurset her!

Pris: 3.500 kr. + moms.

 

 

Mundtlig kommunikation mellem mennesker
AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside