Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Sekretærens faglighed

Effektivitet!

Kort & godt

Indhold: Forventninger til sekretæren - Problemformulering og opgaveløsning - Tidstyve –  Effektivitet – Prioritering - Sagsbehandling - Loyalitet - Samarbejde og selvstændighed - Sekretærens faglighed.

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.

Kursusafgift 6.500 kr. + moms
23. - 24. september 2019, Ballerup

Hvad er målet med kurset?

At give deltageren indsigt i de arbejdsområder en sekretær bestrider i fremtidsorienterede virksomheder.
At give en grundig indføring i jobbets forskellige funktioner.
At give et klart indtryk af de krav en god sekretær stiller til sig selv, til jobbet, til kollegerne og ikke mindst til hvordan jobbet vil ændre karakter i de kommende år.

Tilmelding

Hvem er målgruppen?

Sekretærer, chefsekretærer, sagsbehandlere, kontorfunktionærer, blæksprutter, konsulenter, koordinatorer, regnskabsmedarbejdere og assistenter. Kort sagt alle der arbejder med selvstændige opgaver eller ønsker at gøre det.

Undervisningsplan
Indledning og præsentation

Kursusmål og –beskrivelse – Deltagernes forventninger – Sekretærens faglighed før, nu og i fremtiden.

Virksomhedens forventninger til sekretæren

Hvilke krav stilles til godt gennemført sagsbehandling? – Sekretærens stærke og svage sider.

Faglig problemløsning

Metoder til at afdække kontorets/afdelingens problemstillinger – Logisk og systematisk opgaveløsning der går bag om symptombehandling.

Personlig planlægning

Planlægning af tiden og opgaverne giver overskud – Hvordan fungere mere selvstændigt? Hvad kan spolere planlægningen? – Hvordan få samarbejdet med kolleger til at lykkes? – Er du proaktiv eller reaktiv? - Hvordan anvende planlægning i hverdagen? - Sammenfatning i form af gruppeløsning af praktisk opgave.

Selvstændige opgaver - Kompetence

Hvordan afgive og modtage opgaver? – Ansvar og kompetence skal følges ad – Prioritering og vurdering af opgaverne.

Færdigheder i jobbet

Det er viljen til at ville der giver evnen til at kunne. Kan og vil du? – Analyse og bearbejdning af egne færdigheder.

Samarbejde og selvstændighed

Loyalitet – Tolerance – Kropssprog – Løsning af samarbejds-problemer og loyalitetskonflikter.

Afslutning

Hvad kan vi bruge når vi kommer hjem, og hvordan sikre at din virksomhed for glæde af kurset? – Sammenfatning og afslutning.

Tilmelding

Hvad lærer deltagerne?

- At analysere forskellige opgavetyper med henblik på prioritering.
- En hensigtsmæssig tidsdisponering så der bliver mere tid til de spændende opgaver.
- At få ideer til at få bugt med tidstyve.
- At blive bevidst om de krav der stilles til sekretærens faglighed.
- At blive opmærksom på hvor udførlig formuleringen af en opgave skal være – også når man selv skal videregive den.
- At få kendskab til almindelig sagsbehandling, analyse og styring af eget arbejde.
- At bistå afdelingen mere effektivt og aflaste chefen bedre i det daglige arbejde.

Hvordan gennemføres kurset?

Det er motiverende.
Deltageren får en omfattende konkret viden som kan bruges i hverdagen. Men deltageren får også videregivet og bearbejdet sine personlige erfaringer og får nye impulser som kan bruges i hverdagen. Deltageren lærer at planlægge for kortere og længere perioder.
Det er udviklende.
Deltageren får et godt værktøj til udvikling af samarbejdet med andre.
Det er involverende.
Korte instruktørindlæg skifter med gruppearbejde og diskussion i plenum.

Hvad er rammerne for kurset?

To dages eksternatkursus. Fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

At deltageren møder med en åben indstilling til at lære noget nyt.
At deltageren vil være med til at ændre "indgroede" arbejdsvaner.
At deltagerne er indstillet på at benytte sig af mulighederne for erfaringsudveksling med kolleger fra andre virksomheder.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside