Kursusdatoer, steder og priser ligger under de enkelte kurser

Hent kataloget

Sekretærens personlighed

Et blødt, men hårdt kursus

Kort & godt

Et kursus om din personlige udvikling på jobbet - set fra dit og andres perspektiv. Du bliver klog på dig selv! Dit selvværd bliver styrket, ligesom du får værktøjer til at bearbejde hvad du vil med dit liv, arbejds- og fritidsmæssigt. Kurset er meget mere fagligt end titlen lyder.

Indhold: Definition af egne kompetencer - Erkendelse af egen ansvarlighed og job-modenhed - Bliv synlig i jobbet - Selvværd - Image - Omverdenens syn på sekretæren - Gennemslagskraft - Målsætning - Problemløsning - Sekretærens personlighed - og masser af opgaver.

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.
30. september - 1. oktober 2019, Ballerup

Kursusafif: 6.500 kr. + moms

Tilmelding

Hvad er målet med kurset?

At gøre sekretæren bevidst om sine egne personlige styrker og muligheder.
At få gennemslagskraft over for kolleger og overordnede, i fx møder og samtaler.
At sætte sig realistiske mål og nå dem.
Kort sagt: At opnå personlig udvikling

Hvem er målgruppen?

Alle slags sekretærer, chefsekretærer, sagsbehandlere, kontorfunktionærer, blæk-sprutter, konsulenter, koordinatorer, regnskabsmedarbejdere, og assistenter. Kort sagt alle med erfaring og mod på at "flytte" sig personligt – til gavn for dem selv, omgivelserne og virksomheden.

Undervisningsplan

Indledning og præsentation
Kursusmål og –beskrivelse – Deltagernes forventninger.

Kompetence
Begrebet defineres – Er du ubevidst kompetent eller bevidst inkompetent? - Find dine egne og andres kvalifikationer og kompetencer i jobbet.

Ansvar

Ansvarlighed og jobmodenhed? – Har du høj anciennitet, men lille helhedsforståelse for jobbet, eller svarer din jobmodenhed til din anciennitet? – Deltagernes jobmodenhed testes.

Sekretærrollen
Hvordan bliver sekretæren set på udefra/indefra? Er der sammenfald, fordomme eller nytænkning? - Kan vi tale om en sekretærpersonlighed?

Gennemslagskraft
Taler og mødeindlæg – Feedback på stemme, sprog og kropssprog – Få et nyt syn på dine muligheder, så du rustes til at argumentere for dine holdninger.

Selvværdskonflikter
Case-opgave om selvværdskonflikter – Karriereankre: Skal jeg udvikle mig eller være tilfreds med status quo? – Målsætning for din personlige udvikling.

Synlighed i jobbet
Hvordan bliver du synlig/for synlig i sekretærjobbet? – Hvordan tackler du svære samtaler?

Afrunding
Hvordan udnytte din kursusviden? – Din personlige udvikling
er din egen, det er dig der skal forme den.


Tilmelding


Tryk her for at printe denne side

Hvad lærer deltagerne?

- At analysere forskellige opgavetyper med henblik på prioritering.
- En hensigtsmæssig tidsdisponering der giver tid til de spændende opgaver.
- At få ideer til at få bugt med tidstyve.
- At blive bevidst om de krav der stilles til sekretærens faglighed.
- At blive opmærksom på hvor udførlig formuleringen af en opgave skal være
- At få kendskab til almindelig sagsbehandling, analyse og styring af eget arbejde.
- At bistå afdelingen mere effektivt og aflaste chefen bedre i det daglige arbejde.

Hvordan gennemføres kurset?

Det er motiverende Deltageren får en omfattende konkret viden som kan bruges i hverdagen. Men deltageren får også videregivet og bearbejdet sine personlige erfaringer og får nye impulser som kan bruges i hverdagen. Deltageren lærer at planlægge for kortere og længere perioder.
Det er udviklende - Deltageren får et godt værktøj til udvikling af samarbejdet med andre.
Det er involverende - Korte instruktørindlæg skifter med gruppearbejde og diskussion i plenum.

Hvad er rammerne for kurset?

To dages eksternatkursus. Fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

At deltageren møder med en åben indstilling til at lære noget nyt.
At deltageren vil være med til at ændre "indgroede" arbejdsvaner.
At deltagerne er indstillet på at benytte sig af mulighederne for erfaringsudveksling med kolleger fra andre virksomheder.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside