Hent kataloget

Skriftlig kommunikation

Kort & godt

Generelle retningslinier, dvs. krav til skriftlig kommunikation - Formulering - Aktivt/passivt , konkret/abstrakt og positivt/negativt sprog? - Dispositioner - Indledning og slutning - LIX og læsbarhed - Egne tekster - Bevar det bedste af din egen stil.

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.
4. - 5. marts 2019, Farum
29. - 30. oktober 2019, Farum

Kursusafgift: 6.500 kr. + moms

Hvad er målet med kurset?

At sætte deltageren i stand til at skrive et klart, nutidigt og forståeligt sprog. At præsentere deltageren for de krav vi bør stille til skriftlig fremstilling. At vælge den skriftlige form der egner sig til opgaven og modtageren. At øge og bevidstgøre deltagerne om deres egen skriveproces.

Hvem er målgruppen?

Alle der arbejder med at formulere sig skriftligt og som ønsker at udtrykke sig mere præcist og mindre rutinepræget. Fx sælgere der udfærdiger tilbud, sagsbehandlere der formulerer afgørelser, breve og memoer, sekretærer der læser korrektur, konsulenter der udarbejder behovsanalyser, chefer der formulerer politikker samt referenter og rapportforfattere.

Undervisningsplan

Indledning
Beskrivelse og formål - Kursus som indledning til "selvstudium" -
Hvordan skriver vi?

Skriftlig kommunikation
Fordele/ulemper ved skriftlig kommunikation - Skriver vi for meget?
- Sortering: HVEM skal have HVAD? - og HVORFOR?

Generelle retningslinier
Tænk på modtageren - Skriv kort, præcist, venligt og målrettet -
Centrering af teksten.

Formulering
Konkret/abstrakt sprog - Positivt/negativt sprog - Aktivt/passivt
sprog - Mange ord - Omvendt ordstilling - Ords betydningsindhold.

Disponering
Den "officielle" disposition - Standarddispositionen - Den
idésælgende disposition - Ja/nej-breve - E-mails.

Indledning og slutning
Hvordan begynder vi? - Brevets indledning og slutning – Fra mail til rapport, er der forskel?

Læsbarhed
Opstilling - Papir - Skriftsnit - Beregning af lix-tal (læsbarheds-index) generelt og på egne tekster.

Processkrivning
Debat om instruktørens konstruktive tilbagemelding på dine tekster.

Afrunding
Hvordan skriver vi nu? - Selvvurdering - Sammenligning med punkt 1 - Afslutning

Hvad lærer du?

 • At disponere deres stof hensigtsmæssigt.
 • Logisk sproglig opbygning af budskabet.
 • Om ords betydningsindhold og værdiladning.
 • At omformulere svært tilgængelige tekster til et klart og forståeligt sprog.
 • At skrive et aktivt, konkret og positivt sprog.
 • At få opøvet sprogsansen.

Hvordan gennemføres kurset?

 • Korte instruktøroplæg.
 • Debat i plenum.
 • Individuelle opgaver.
 • Gruppearbejde.
 • Tilbagemelding og konstruktiv kritik fra de øvrige deltagere og instruktøren
  Alt sammen forhold der skærper den/din sproglige opmærksomhed.

Hvad er rammerne for kurset?

To dages eksternatkursus fra kl. 9.00 til kl. 16.30. En instruktør.
AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

Behov for at kunne udtrykke sig målrettet og modtagercentreret.
Lyst til – og åben over for – at lære noget nyt.


Medbring og indsend de tekster som AKTI opfordrer til. Har du ingen tekster endnu som du selv har forfattet, kan du sagtens deltage og få et stort udbytte alligevel.

 

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Test din sprogviden Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på kommaerne?

Print og tag test!
AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside