Om bogen

Skriv til forfatterne

Læs mere


Beskrivelser af talerkurser

Om bogen med den modsatte titel

Lektørudtalelse

Lektørudtalelse (03/12) 2 448 403 3

Stå frem, du kan godt; Talerteknik - en håndbog i retorik ved Birthe Berger. Illustrationer: Birgitte Lerche, 112 sider. DK 80.8

Bogens forfatter har kommunikation som levevej og en aka-demisk baggrund inden for faget. Bogen er et godt moderne tilbud til den der skal lære at tale. Og selv om der er mange bøger på området, hævder den sig ved at være meget klar og pædagogisk i sin opbygning, f. eks. med korte opsamlinger efter kapitlerne.

På plussiden er også at forfatteren forholder sig til anvendel-sen af nye medier i kommunikationen, som f.eks. power point-shows. Holdningen er at naturligvis skal man anvende de nye medier, men folk kommer ikke for at se noget på en stor-skærm, de kommer for at se og høre en taler.

Og taleren bygges så op gennem en række kapitler der gennemgår talerens forskellige virkemidler. Her er det både retorikken og det kropslige udtryk der bliver gennemgået.

Kommunikation gennem ord er jo en konstituerende del af det at være menneske, og retorikken som disciplin er fuldt ud-viklet allerede i oldtiden, en tradition som forfatteren er meget bevidst om. Her kan hentes gode råd i letlæst og uhøjtidelig form af såvel foreningsmanden som forretnings-manden. Også festtaleren får bud på hvordan han/hun kommer effektivt frem med sit budskab. Kort annoteret bibliografi om området samt oversigt over retorikkens historie.

Torben Wendelboe

Forsmag

Du kan få en forsmag ved at klikke på de markerede kapitler
under INDHOLD

Indhold

 1. Forord    7
 2. Den gode taler   8
 3. Appelformerne - de tre veje til overbevisning 10
 4. Før du åbner munden    19
 5. Hvor finder du stoffet?    26
 6. Disposition    37
 7. Sproget    46
 8. Talens fremførelse    57
 9. Hjælpemidler    72
 10. Feedback    78
 11. Festtaler    86
 12. Det retoriske system    89
 13. Her kan du læse mere    95
 14. AKTI-Kommunikations historie 99
 15. Stikordsindex 110

Forord

Du kan læse forordet her

Køb bogen

 

Køb bogen her!