Om bogen

Skriv til forfatterne

Læs mere


Beskrivelser af talerkurser

Dialog Med Birthe

Du er meget velkommen til at:

Du kan sende mig en mail på bb@akti.dk

Birthe Berger

Birthe BergerBirthe Berger er født i 1953. Boede og
rejste igennem otte år rundt i USA,
læste lingvistik og sprog sideløbende
med at hun underviste udlændinge i at
tale dansk.

Dimitterede i 1982 med en BA i kommu-nikation fra Pittsburgh Universitet.

Siden har Birthe dyrket sin interesse for at lære fra sig for tusindvis af kursister på hundredvis af kurser om kommunikation og personlig udvik-ling. Fx kan kurserne handle om service, teambuilding, person-lig planlægning, assertion, undervisningsmetodik, grammatik eller helt andre emner.
Birthe Berger fungerer i dag som direktør for AKTI-Kommuni-kation, er med i bestyrelsen for Liv i Ruden, er Galleri-ejer og med i mange andre slags netværk.