Hent kataloget

Teambuilding

Samarbejde kræver stor indsats!

Kort & godt

Dette emne afholdes kun som virksomhedskursus!

Teambuilding er egnet såvel for en afdeling som for en hel virksomhed. Udgangspunktet kan være en samspilsanalyse, men den er dog helt frivillig. Kursus kan gennemføres med eller uden strategimål som grundlag. Holdes inden døre med øvelser og mættede samtaler om teamets udfordringer. Teamet tager styrket hjem med masser råd, ideer og emner der skal findes løsninger på.

Indhold

Varierer efter behov. Omfatter ofte punkter som: Udviklingsområder for teamet - Teamets udviklingsfaser - Fælles formål og mål -samarbejde,  information og kommunikation - Trusler og muligheder for teamet - Faglige roller i teamet - Formelle og uformelle normer - Aktiv involvering fra teamdeltagere - Dit bidrag til teamets udvikling - Handlingsplaner.

Rammer

Op til 15 deltagere pr. instruktør.
To dage med en instruktør som internat koster 37.000 kr

Kortest mulige forløb med en instruktør er en lang eksternatdag til 20.000 kr

Til ovennævnte priser kommer moms, transport, forplejning og evt. overnatning.

Hvad er målet med kurset?

- at styrke teamet internt og over for omverdenen.

Hvem er målgruppen?

Enhver gruppe af medarbejdere og/eller ledere der skal fungere som et team hvad der bl.a. betyder at gruppen har fælles mål eller opgaver.

Undervisningsplan/Emnerne vælges efter behov

Indledning
Virksomhedens idégrundlag og målsætning – Definitioner – Det gode og det dårlige team – Fremlæggelse af evt. samspilsanalyse.

Teambuildingstadier eller Faglige roller i teamet

Det uudviklede team – Det eksperimenterende team – Teamet konsoli-derer sig – Det modne team – Vort team og dets udviklingsfaser – Hvor står vi nu? – Udviklingsområder? – Afrapportering eller Øvelse om hvordan deltagerne opfatter deres tilhørsforhold.

Det effektive team

Fælles mål – Visualisering – Synergi: 2+2=5 – Anvendelse af ressource-personer – Tillid – Afvejning af fakta, følelser og forskellige holdninger – Konsensus – Samarbejde under vanskelige forhold eller Hvad er vores formål og mål - og hvad betyder de(t) i praksis?

 Motivation og opfattelsen af normer i teamet

Hvad motiverer dig på jobbet? – Motivationsfaktorer – Motivation, ledelse og samarbejde i en fast struktur – Opgaveløsning og kommunikations-øvelse – Konflikthåndtering - Hvilke formelle/uformelle normer er hensigts-mæssige, og hvilke vil vi nedtone?

Fra idé til færdigt produkt

Teamopgave: Planlægning – Organisering – Gennemførelse – Kontrol – Øvelse med procesanalyse og vigtige paralleller til teamets hverdag

Afspejling af en organisation

Hvordan gør vi hos os? – Brainstorm og synliggørelse af vigtige udviklings-spørgsmål – Afrapportering – Teamanalyse der afklarer hvordan teamet fungerer, er en mulighed - Hvad viser den os?

Teamets stærke og svage sider - trusler og muligheder

Bevidstgørelse og indbyrdes kontakt herom i teamet.

Relationer i teamet - den enkeltes ressourcer

Sociogram – Værdsætter/kunne godt undvære.

Udviklingsområder for teamet

Hvad kan vi gøre? Hvad vil vi gøre? Med input fra både team­medlemmer, ledelse og konsulent.

Afslutning

Hvordan kan teamet arbejde videre? – Konkrete handlingsplaner aftales. Hvem gør hvad og hvornår?

Hvad lærer deltagerne?

De får et klarere syn på hvordan teamet fungerer i dag i relation til fx mål, normer og samarbejdsformer - og hvilke udviklingsområder der er. De får også styrket opfattelsen af dem selv og deres ressourcer -som medarbejder og som teammedlem. De får en høj grad af personligt engagement, motivation og respekt for andres arbejde. Ærlighed, åbenhed og humor er væsentlige elementer i denne proces.

Hvordan gennemføres kurset?

Det er krævende og sjovt
Lidt teori, mange øvelser, gruppearbejder og rollespil.
Hyppig feedback, procesanalyse og kontakt mellem
deltagerne for at lokalisere og frigøre energien. 
Det er realistisk
Seminaret handler om teamet selv og dets virkelighed. 
Det har fokus på teamet og den enkelte
Teamet i sin helhed, dets normer og dets stærke og svage sider bliver belyst. Sideløbende hermed bliver team­medlem­mernes relationer, roller og bidrag udforsket og bearbejdet.

Deltagerforudsætninger

At deltagerne er forberedt på at deltage i øvelser, fåog give feedback og selv sige deres mening.
At deltagerne er åbne for at lære nyt om sig selv og andre.
At deltagerne er indstillet på højt energiniveau og stor personlig indsats.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

’Det er gult kort at sidde med ved et møde og bare forbløde’. En holdning der siger noget om at ledelsen forventer at alle skal deltage fordi alle har et ansvar for beslutninger og processer. Så tavshed er ikke guld længere! Erhvervsmæssigt skal mange ansatte kunne rejse sig op og holde en tale, lede et møde, undervise eller instruere andre. Eller bare kunne forstå kommunikationens mekanismer for at kunne give feedback og udvikle andre. Heldigvis kan det læres!

Klik på kurserne i Topmenuen under:

'Mundtlig kommunikation'

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside