Hent kataloget

Telefonservice

God service bliver bemærket!

Kort & godt

Telefonpræsentation - Telefonbetjening i reception og ude på kontorerne - Den dygtige servicemedarbejder - Kundevenlig optræden - Stemme og sprog - Kundens forventninger

Kursusafgift: 3.250 kr. + moms

Alle datoer er eksternat fra kl. 9.00 - 16.30.
11. april 2019, Farum
16. oktober 2019, Ballerup

 

Smiler du så kunderne kan høre det 50 km væk?

Hvad er målet med kurset?

At lære deltageren hvordan han/hun ved at yde god service i telefonen kan være med til at give kunder en positiv opfattelse af virksomheden. At påvise at et let forståeligt sprog er en forudsætning for hurtig, venlig og korrekt betjening.

Hvem er målgruppen?

Personer der servicerer eksterne kunder og forretningsforbindelser samt interne kolleger og afdelinger. Det være sig receptions- og omstillingsmedarbejdere, sagsbehandlere, rådgivere samt personer involveret i ordremodtagelse, ekspedition samt bogholderi.

Tilmelding

Undervisningsplan

Telefonpræsentation

Annoncering af firmanavn – Præsentation af afdeling og medarbejder – Korrekt præsentation ved opkald til anden abonnent – Når medarbejderen der spørges efter, er optaget – Samarbejdet mellem omstillings- og afdelingsmedarbejdere.

Stemme og sprog

Hvad der siges, hvordan det siges, og hvordan det opfattes – Telefonsmilet – Fyldord, favoritord og andre sproglige unoder – Brug af fagudtryk – Hvordan forbedre sin telefonstemme?

Ordremodtagelse og –afgivelse

Hvordan modtage og afgive bestillinger, reservationer og lignende?

Kundens forventninger

Kundens forventninger til firmaets og medarbejderens service – Betjening af forskellige kundetyper – Behandling af utilfredse kunder.

Servicemedarbejderen

Den dygtige telefonmedarbejders egenskaber – Kundevenlig optræden – Hvordan telefonbetjeningen kan medvirke til at firmaet får et godt omdømme.

Spørgeteknik

Spørgeformer og spørgeteknik som hjælpemiddel til at få oplysninger – Servicemedarbejderen skal lede samtalen – Den gode lytter.

Telefonsvarere og udenlandske opkald

Indtaling og indhold af svar og besked – Almindelige telefonudtryk på dansk, engelsk og tysk.

Tilmelding


Hvad lærer du?

- Hvordan man præsenterer virksomheden og sig selv i telefonen.
- At stemmeføring og ordvalg har betydning for det indtryk man ønsker at formidle.
- Nyttige telefonregler.
- At få en sikker fornemmelse for hvad god service omfatter.

Hvordan gennemføres kurset?

Det er praktikorienteret. En god telefonteknik opnås kun gennem øvelse. Deltageren får derfor en intensiv træning på vort telefonanlæg til undervisningsbrug og får lejlighed til at analysere sine egne og de øvrige deltageres telefonsamtaler.
Deltageren oplever hvordan han/hun hurtigt bliver bedre ved hjælp af enkle teknikker, fx "telefonsmilet".
Korte instruktørindlæg skifter med diskussion i plenum og individuelle telefonøvelser som optages på båndoptager. Hver enkelt deltager får tilbagemelding om stærke og svage sider.

Hvad er rammerne for kurset?

En dags intensiv træning fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
En instruktør.
AKTI udleverer kursusbilag til alle de behandlede emner fra undervisningsplanen.

Deltagerforudsætninger

At deltageren har udadvendt kontakt via telefonen.
At deltageren er åben over for at lære noget nyt som straks kan bruges i den daglige kontakt med kunder og kolleger.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

Har du styr på grammatikken?

Start test

 

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside