Hent kataloget

Undervisningsmetodik

Undervisning i praksis.

Kort & godt

Indledning af et kursus - Formulering af undervisningsmål - Planlægning af under-visning - Forelæsning som undervisningsform - Indlæringsteori - Feedback - Kropssprog - Kursusudbytte, hvordan måles det? - Undervisningens hjælpemidler - Egen undervisning - Dynamik og variation.

Datoer er eksternat, fra kl. 9.00-18.00 de tre første dage, sidste dag kl. 9.00-16.30:
4 dages-kursus.Ring hvis du vil ha' et internt kursus for 6-8 undervisere.

18. - 21. november 2019, Farum

Pris er 10.500 kr. + moms.
Skal du overnatte, må du selv arrangere og betale herfor oveni kursusprisen.

Tilmeld to på samme hold og få 25 % rabat! Hvis du senere ønsker at ændre din tilmelding til et andet kursus eller helt at afmelde kurset, bortfalder rabatten for begge tilmeldte.

Mål

Gennem realistiske øvelser får du den teknik og rutine der er nødvendig for at tilrette-lægge og gennemføre et sammenhængende undervisningsforløb. Du bliver en væsentlig bedre underviser.

Målgruppe

Instruktører eller trænere som selvstændigt eller parvis skal udvikle, tilrettelægge, gennemføre og følge op på korte lektioner eller længere undervisningsforløb.
"Grønne" som garvede undervisere får rigtig meget med hjem!

Undervisningsplan

Hvordan begynder et kursus? - Præsentationsformer - Undervisningsens grund-principper - Formulering af undervisningsmål – Planlægning af undervisning - Hvad fremmer indlæringen? – Udviklingsområder – Coaching som sparring – Hvordan inspirerer underviseren sig selv til at nå nye mål? – Motivation af deltagere og emne - Hvordan fastholdes opmærksom-heden under foredrag? – Manuskript - Indlærings-teori – Indlæringskurver – Glemselskurver – Gentagelsernes betydning for ind-læringen – Indlæringsplateauer – Undervisningsprincipper - Hvordan vi instruerer – Underviserens spørgsmål til gruppen – Hvordan indlægges dynamik, friske pust og variation i undervisningen? – Overgangen mellem flere undervisere – Hvordan holde den røde tråd? – Feedback – Hvad kan vi give feedback på? - Kropssprog – Positive og negative tankers betydning for succes i undervisningen – Implementering før, under og efter et kursus – Kursusvurderingens udformning og anvendelse - Hjælpe-midler: PowerPoint – Tavler – Flipover - Undervisning i faglige emner - Feedback der går TÆT på – Procesanalyse.

Hvad lærer du?

  • At vælge den mest hensigtsmæssige undervisningsmetode.
  • At udfærdige brugbare mål til undervisning.
  • At anvende de mest gængse hjælpemidler på en fornuftig og motiverende måde.
  • At tage hensyn til modtagernes forskellige forudsætninger samt at forberede og til- rettelægge undervisningen derefter.
  • At motivere for emnet, én selv og sine tilhørere.
  • At træne andre og selv blive trænet

Tilmelding

Deltagerforudsætninger

At du er motiveret for at lære noget nyt.
At du har et konkret behov for at lære noget nyt.
At du er indstillet på at bruge den nødvendige tid på forberedelse både før kurset og om aftenen under kurset.

Kontakt os

Telefon: 2616 9611eller send en mail

linie Mundtlig kommunikation mellem mennesker

 

’Det er gult kort at sidde med ved et møde og bare forbløde’. En holdning der siger noget om at ledelsen forventer at alle skal deltage fordi alle har et ansvar. For resultater, beslutninger og processer. Så tavshed er ikke guld længere! Erhvervsmæssigt skal mange ansatte kunne rejse sig op og holde en tale, lede et møde, undervise eller instruere andre. Eller bare kunne forstå kommunikationens mekanismer for at kunne give feedback og udvikle andre. Heldigvis kan det læres!

Klik på kurserne i Topmenuen under:

'Mundtlig kommunikation'

AKTI-Kommunikation ·Paltholmterrasserne 80 B · 3520 Farum · Telefon 2616 9611 · Sitemap 
Gå til Akti's forside